:: MM-net, s.r.o. ::
mmnet.sk

 hu sk
 
 
 Aktuality
Čo sú Zásady férového používania /FUP - SHAPING/ ?

Zásady férového používania služby sú podobne ako tzv. agregácia mechanizmom, ktorým poskytovateľ neobmedzených služieb zabezpečuje, aby čo najviac klientov získalo za svoje peniaze čo najvyššiu kvalitu. Keďže všetci užívatelia rovnakej služby platia za ňu rovnaký poplatok, je nevyhnutná ich ochrana pred nadmerným využívaním služby inými užívateľmi, ktorí by intenzívnym až nepretržitým sťahovaním veľkého množstva dát obmedzovali ostatných napríklad spomalením pripojenia ostatných, ktorí využívajú internet najmä na účely, ku ktorému je primárne určený - hlavne k rýchlemu a pohodlnému prístupu k informáciám, na používanie elektronickej pošty, internetové telefonovanie a pod.

Fair User Policy (skrátene FUP) sa používa pri internetovom pripojení (napr. niektoré ADSL alebo bezdrôtový internet), kde je dátové pásmo zdielané medzi viacerými užívateľmi. Jeho zmyslom je zamedziť tomu, aby jeden užívateľ prílišným využívaním svojho internetového pripojenia obmedzoval ostatných užívateľov.
Jeho funkcia spočívá v tom, že pokiaľ uživateľ behom určitého časového obdobia (napr. 24 hodin, den, mesiac) sťiahne z internetu väčšie množstvo dát ako smíe, tak je nejak postihnutý. Najčastejšie tým, že se výrazne zníží rýchlosť jeho internetového pripojenia na určitú dobu. Toto obmedzenie trvá iba do konce časového obdobia a potom opäť funguje normálne.
Internetové pripojenia s FUP bývajú obvykle lacnejšie a sú vhodné pre tých, ktorý nesťahujú z internetu väčšie množstvo dát.

FUP / SHAPE
FUP je pravidlo pre spravodlivé riadenie internetovej prevádzky. Cieľom aplikácie tohto pravidla je zabezpečiť kvalitný prístup všetkým uživateľom siete, tzn. zaistiť, aby minorita "sťahovačov" nevyužívala podstatnú časť šírky prenosového pásma pre seba. Po prekročení limitu FUP je prenosová rýchlosť užívateľskej linky znížená. Aplikácia pravidla FUP nemá vplyv na výšku fakturovanej čiastky za pripojenie.

Je FUP nevyhnutné?

Áno. FUP je jediným účinným nástrojom k zaisteniu dostatočne kvalitných služieb všetkým užívateľom pri zachovaní prijateľnej ceny. Limity FUP sú nastavené na základe analýzy štatistík tak, aby nepredstavovali pre užívateľov obmedzenia pri bežnom využívaní internetu.
» ------------------------------
vyhľadávanie

» -----------------------------

© 2006-2009 mmnet.sk
 dátum aktualizácie: 5.2.2018
147623